Drittmittel

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsbereich 877 „Proteolysis as a regulatory event in pathphysiology“
  • Forschungsförderung, Medizinischen Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  • Helmut Horten Stiftung