Drittmittel

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft
  • Forschungsförderung, Medizinischen Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  • Fraunhofer Gesellschaft
  • United European Gastroenterology Federation
  • Nutricia Research Foundation
  • Novartis-Stiftung für therapeutische Forschung